2017Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

17. 02. 20
posted by: Super User
Hits: 371

Την Τετάρτη, 22/02/2017, 19:30 μμ, η Διευθύντρια του ΔΙΕΚ Γαλατσίου συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των εκπαιδευτών του  ΔΙΕΚ Γαλατσίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΔΙΕΚ. Η παρουσία των εκπαιδευτών στους οποίους έχουν ανατεθεί ώρες κατάρτισης είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους και αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη της συνεργασίας με το ΔΙΕΚ Γαλατσίου.

Αρχή Σελίδας

Σχεδιασμοσ-Αναπτυξη-συντηρηση ιστοσελιδασ: ροδω πυροβολακη