ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αποστολή

Το Δ.ΙΕΚ Γαλατσίου δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών δημόσιας και δωρεάν μεταλυκειακής επαγγελματικής κατάρτισης για όλους, χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, μορφωτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές διακρίσεις και ανισότητες.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι μας είναι:

Να λειτουργούμε με ακεραιότητα.
Να παρακολουθούμε συνεχώς όλες τις εξελίξεις (νομοθετικές, επιστημονικές, τεχνολογικές) του κλάδου.
Να τηρούμε μια ισχυρή Πολιτική Ποιότητας, με έμφαση στη συνεχή βελτίωση.
Να διατηρούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών και διεργασιών μας, ώστε να ικανοποιούμε όλες τις εκφρασμένες ή υπονοούμενες ανάγκες των καταρτιζόμενών μας έγκαιρα και κατά τρόπο αποδοτικό.
Να ενισχύουμε συνεχώς την εμπιστοσύνη της διοίκησης, των εργαζόμενων και των καταρτιζόμενων ότι οι απαιτήσεις για την ποιότητα ικανοποιούνται και ότι η συνεχής βελτίωση επιτυγχάνεται.
Να διασφαλίζουμε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Να προωθούμε την ομαδική εργασία και τον απρόσκοπτο διάλογο.

 Δέσμευση Ποιότητας

Η Διεύθυνση και οι Εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ Γαλατσίου δεσμευόμαστε για τα ακόλουθα:

Εστίαση στον Καταρτιζόμενο: Το Δ.ΙΕΚ στοχεύει στη ολική ικανοποίηση των καταρτιζόμενων. Εστιάζουμε στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων μας, και προσπαθούμε να τις υπερβούμε, παρέχοντας αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
Εστίαση στην Ποιότητα: Προσπαθούμε ακατάπαυστα για τη συνεχή βελτίωση των των υπηρεσιών μας, δίνοντας αποτελεσματικές και άμεσες λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν.
Εστίαση στον Ανθρωπο: Αναγνωρίζουμε ότι οι καρτιζόμενοι και οι εργαζόμενοι στο Δ.ΙΕΚ Γαλατσίου αποτελούν το ενεργό πνευματικό του κεφάλαιο. Ενθαρρύνουμε τη συνεχή ανάπτυξή τους  για να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους, τόσο για δικό τους όφελος όσο και για τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η ποιοτική απόδοση, αποτελεί δέσμευση για κάθε εμπλεκόμενο, και επιτυγχάνεται με την ομαδική εργασία.

 

Αρχή Σελίδας

Σχεδιασμοσ-Αναπτυξη-συντηρηση ιστοσελιδασ: ροδω πυροβολακη