Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass ΔΙΕΚ Γαλατσίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.